THÔNG ĐIỆP

Xin các Quý vị hãy thông báo cho mọi khách hàng về chúng tôi kể cả sự an tâm của Quý vị với việc sửa chữa của chúng tôi. Đó là trong khuôn khổ của việc trợ giúp từ xa hay là chúng tôi đã iải quyết công việc nào khác. Chúng tôi xin cảm ơn Quý vị về việc tham luận và đóng góp ý kiến


PHẢN HỒI CUẢ KHÁCH HÀNG:

để lại một trả lời

Họ tên của các Quý vị *

Địa chỉ liên lạc điện tử *

Tiêu đề