TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Motto: VỚI CÔNG VIỆC CHUYÊN NGÀNH PHẢI CÓ THỢ CHUYÊN MÔN

o nasVới kinh nghiệm và thực tế hơn mười năm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cung cấp dịch vụ cho khách hàng chúng tôi đã tạo ra cho các Quý vị một phương thức đơn giản nhất là giải quyết trục trặc của máy vi-tính như thế naò? Chúng tôi nói chuyện bằng ngôn ngữ của Quý vị và Quý vị sẽ hiểu chúng tôi.

Dịch vụ trợ giúp từ xa là sẽ loại trừ những hư hỏng vặt tại chỗ, trong trường hợp mà hư hỏng không thể loại trừ được từ xa, chúng tôi luôn sẵn sàng trực tiếp tới chỗ Quý vị và loại trừ hư hỏng tại chỗ Quý vị.

BẢO ĐẢM CHO SỰ HÀI LÒNG

  • Việc thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi Quý vị sẽ tiến hành sau khi tất cả mọi hư hỏng đã bị loại trừ và chỉ trong trường hợp Quý vị hài lòng.
  • Việc sửa chữa chúng tôi sẽ tiến hành trong thời hạn ngắn nhất có thể.

TẠI SAO LẠI LÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?

  • Bệnh án của máy tính – ở chỗ chúng tôi mỗi máy tính đều có thẻ của nó, ở đó được ghi lại toàn bộ việc sửa chữa và việc nâng cấp, nếu trong trường hợp Quý vị cần sự giúp đỡ khẩn thiết thì chúng tôi đã biết Quý vị có loại thiết bị nào và sẽ loại bỏ hư hỏng nhanh nhất ra sao.
  • Mobilita – với máy vi-tính hoặc máy xách tay bị trục trặc Quý vị không phải mệt nhọc đi đến đâu cả, chỉ cần liên lạc với chúng tôi qua mẫu liên hệ hoặc qua phôn 724 826 377 và trong sự liên quan đến tính chất của hư hỏng chúng tôi sẽ loại trừ hư hỏng tại chỗ Quý vị hoặc chúng tôi sẽ mang sản phẩm đi và sau đó chúng tôi sẽ mang lại chỗ cũ sau khi đã sửa xong, ở đó chúng tôi sẽ lắp đặt và chuyển giao máy vi-tính đầy đủ chức năng hoạt động cho Quý vị.
  • Tốc độ – chúng tôi rất biết, rằng máy vi-tính là phần không tách rời được của đời sống hiện nay, cho nên mọi sửa chữa chúng tôi sẽ tiến hành với tốc độ nhanh nhất, bao giờ chúng tôi cũng tìm cách giải quyết tối ưu cho Quý vị.
  • Férové ceny – všechny ceny se snažíme nastavit tak, aby byly co nejrozumnější při zachování kvality. V případě některých služeb máme cenové rozpětí v závislosti na náročnost práce. Cenu se vždy dozvíte dopředu.
  • Đàm phán thẳng thắn – chúng tôi không dấu mình đằng sau những lời sáo rỗng,- chúng ta cùng đàm phán! Tất cả đều được ghi lại tại chỗ.
  • Hỗ trợ qua têlêfôn – nếu như Quý vị đã là khách hàng của chúng tôi, Quý vị có thể tận dụng khả năng hỗ trợ và đàm phán qua têlêôn

newspaper templates - theme rewards