CHUẨN ĐOÁN HƯ HẠI CỦA Ổ CỨNG HARDWAR

DiagnotikaNếu như đã bắt đầu xảy ra những sự cố ngoài dự tính, khi máy vi-tính hoặc máy vi-tính xách tay mất nguồn, chập chờn hoặc không tắt được, thì tốt hơn hết là trước khi thay đổi toàn bộ sản phẩm hãy tiến hành công tác chuẩn đoán. Đôi khi đó chỉ là những hư hại rất thông thường và việc sửa chữa có thể chỉ là chi phí nhỏ (một ít tiền). Bao giờ thì cũng tiến hành kiểm tra với tất cả các cấu thành, để có thể loại trừ các hư hỏng khác và sản phẩm sau khi sửa chữa lại hoạt động với 100% chức năng.

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– thương thảo

– đánh giá các hư hỏng

– đề nghị có tính lạc quan của các bước loại bỏ hỏng hóc.

– sửa chữa sản phẩm (có thể sẽ tiếp tục nằm trong khuôn khổ của việc sửa chữa phức tạp)

newspaper templates - theme rewards