GIÁ DỊCH VỤ máy vi-tính

TÊN DỊCH VỤ GIÁ THÀNH
Trợ giúp từ xa Từ 199 Kč đến 499 Kč
Cài/lắp đặt hệ Windows (XP,Vista, 7, 8)không kèm theo bộ phận trữ liệu dự phòng 599 Kč
Cài/lắp đặt hệ Windows (XP,Vista, 7, 8) có kèm theo bộ phận trữ liệu dự phòng 799 Kč
Hạ cấp/nâng cấp hệ điều hành Windows 599 Kč
Vệ sinh máy vi-tính bàn /máy vi-tính xách tay do bụi và các tap chất 399 Kč
Khôi phục lại các dữ liệu đã bị xóa Từ 399 Kč
Diệt trừ vi-rus máy vi-tính bàn / vi-tính xách tay 499 Kč
Chuẩn đoán hư hỏng của ổ điã cứng hardware 399 Kč
Nâng cấp máy vi-tính bàn / vi-tính xách tay Từ 199 Kč
Sửa chữa máy vi-tính bàn / vi-tính xách tay Từ 199 Kč
Lắp đặt máy vi-tính mới Tư 499 Kč

 

  • Tất cả biểu giá bao gồm cả thuế DPH

newspaper templates - theme rewards