DỊCH VỤ máy vi-tính

TRỢ GIÚP TỪ XA
Loại bỏ các lỗi qua internet
CÀI ĐẶT HỆ WINDOWS
Cài đặt Windows mới
HẠ CẤP HOẶC NÂNG CẤP HỆ Windows
Chuyển đổi sang phiên bản windows khác
VỆ SINH MÁY VI-TÍNH PC VÀ MÁY VI-TÍNH XÁCH TAY
Giảm tiếng ồn, mức độ quá nóng của máy tính
KHÔI PHỤC LẠI CÁC THÔNG SỐ ĐÃ BỊ XÓA
từ ổ cứng và USB
DIỆT TRỪ VI-RUS CỦA MÁY VI-TÍNH
Loại bỏ tất cả các rủi ro về an toàn
CHUẨN ĐOÁN HƯ HẠI CỦA Ổ CỨNG HARDWAR
Xác định và chuẩn đoán các lỗi
NÂNG CẤP MÁY VI-TÍNH/MÁY XÁCH TAY
Tăng hiệu suất
SỬA CHỮA MÁY VI-TÍNH / MÁY XÁCH TAY
Thay các bộ phận bị hỏng
THIẾT KẾ MÁY TÍNH-PC
Máy tính theo yêu cầu

newspaper templates - theme rewards