Giải quyết sự cố mạng kết nối với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Mạng-internet của các Quý vị bị ngừng hoạt động mà Quý vị không biết xoay xở như thế nào với nó? Quý vị đã đàm thoại với nhà cung cấp kết nối mạng và nhận được sự khẳng định của họ là với họ thì tất cả mọi việc đều tốt đẹp, mặc dù mạng-internet của các Quý vị không hoạt động. Khó khăn trong việc đi đến của nhân viên kỹ thuật cũng có thể là dịp phải(tốn phí) hàng nghìn cua-ron và hơn thế nữa là thời hạn cũng có thể là kéo dài vài ba ngày. Chúng tôi đưa ra cách giải quyết trong vòng 24 giờ ( loại trừ trường hợp là khi sự cố nằm ở bên phía cung cấp kết nối mạng-internet). Các Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số phôn 724 826 377 hoặc tận dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– tìm và loại trừ hư hỏng

– đàm phán với nhà cung cấp kết nối mạng-internet.

 

newspaper templates - theme rewards