DỊCH VỤ MẠNG GIÁ THÀNH
Lắp đặt mạng wi-fi router và kết nối thiết bị 299 Kč
Kết nối và lắp đặt mạng tự chỉnh (ADSL / VDSL) 499 Kč
Lắp đặt hệ gia đình (chỉ dành cho hệ Windows Vista, Windows 7 a 8) Tư 399 Kč
Bàn về cách giải quyết tối ưu cho việc kết nối mạng do nhà cung cấp mạng đã bị tê liệt, thay thế các chi tiết bị hư hỏng trong mạng gia đình. Từ 199 Kč

 

  • Tất cả biểu giá bao gồm cả thuế DPH

newspaper templates - theme rewards