CÀI VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỰ CHỈNH O2 VÀ T-MOBILE

Nếu như các Quý vị đã mua thiết bị định tuyến kết nối mạng internet ADSL hoặc VDSL của các hãng cung ứng O2 hoặc T-mobile v…v… và lúc đó các Quý vị không biết cách cài đặt hoặc Quý vị không thể thực hiện được công việc đó, xin đừng cân nhắc nữa hãy đến với chúng tôi qua mẫu liên lạc và chúng ta sẽ thoả thuận công việc với nhân viên kỹ thuật.

Việc cài và chỉnh sẽ được giải quyết trong vòng 60 phút kể từ khi
có sự hiện diện của nhân viên kỹ thuật.

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– kết nối hệ thống tự chỉnh

– đặt chỉnh và an toàn hoá mạng wi-fi

– připojení všech požadovaných zařízení

newspaper templates - theme rewards