CÀI ĐẶT HỆ WINDOWS

windowsThiếu hệ điều hành thì máy vi-tính PC hay máy vi-tính xách tay chỉ là ổ cứng hardware vô tích sự. Hơn 90 % các máy vi-tính trên thế giới được cài đặt hệ Windows, dù rằng đó là hệ Windows XP cổ xưa và hệ Windows Vista hoặc
mới hơn là Windows 7 hay mới nhất là hệWindows 8.
Ngay trong lúc các Quý vị mua máy vi-tính PC hay máy vi-tính xách tay, thì chắc chắn phần lớn trong đó đã được cài đặt trước hệ điều hành Windows.
Trong trường hợp này cần thiết phải cài đặt xong hệ điều hành và tạo phần
dự phòng, được gọi là recovery DVD / flashdisk, cài đặt xong tiếp đến ứng dụng và tiến hành lập hệ điều chỉnh cá nhân. Trong trường hợp Quý vị đã
sử dụng máy vi-tính đó một thời gian, thì theo thời gian Quý vị sẽ rơi vào
thời điểm cần thiết phải cài đặt lại mặc dù rằng là những nguyên nhân do sai phạm không loại trừ được hoặc vì nguyên nhân nhiễm vi-rus. Với phương pháp sử dụng thông thường như lang thang trên mạng internet, cài đặt, liên tục sử dụng và cấp bách thì máy vi- tính lâu dần sẽ bị thẩm thấu đầy. Máy vi-tính sau một thời gian được bảo quản thường xuyên có thể vẫn giữ được trong tình trạng tốt, nhưng một ngày nào đó sẽ cần phải cài đặt lại Windows.

 

DỊCH VỤ CÀI ĐẶT Windows BAO GỒM:

– Phần dự phòng từ nơi sản xuất đã được định sẵn – được tạo ra dorecovery DVD hoặc recovery flashdisk
   (theo chủng loại và mẫu mã), phần dự phòng này sẽ phục vụ cho trường hợp cần thiết đưa hệ điều hành
   về nơi sản xuất được định sẵn. (flashdisk không nằm trong giá dịch vụ)

– Tải về và cài đặt tất cả có thể thu được có tính thời sự cho tất cả các chương trình.

– Cài đặt hoàn thiện nhiều chương trình khác, ví dụ như kodeky dùng để tải các phim,
   flash player dùng cho việc quản lý màn hình trên các trang mạng và v…v….

– Hoạch định tối ưu dành cho công xuất lớn nhất.

– Cài đặt những chương trình khác được cung cấp.

– Chuyển các tham số từ máy vi-tính cũ sang không nằm trong giá dịch vụ

Sau khi kết thúc việc cài đặt hệ điều hành Windows chúng tôi sẽ giúp các Quý vị mà các Quý vị không phải mang máy vi-tính đi đâu cả, có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi là TRỢ GIÚP TỪ XA.

 

DỊCH VỤ CÀI ĐẶT BAO GỒM:

– cài đặt hệ điều hành Windows (theo các disků hoặc là từ recovery)

– Tải về và cài đặt tất cả có thể thu được mang tính thời sự cho tất cả các chương trình.

– Cài đặt hoàn thiện nhiều chương trình khác, ví dụ như kodeky dùng để tải các phim,
   flash player dùng cho việc quản lý màn hình trên các trang mạng và v…v….

– Hoạch định tối ưu dành cho công xuất lớn nhất

– Cài đặt những chương trình khác được cung cấp.

– Phục hồi những tham số từ phần dự phòng (không nằm trong giá dịch vụ)

newspaper templates - theme rewards