DIỆT TRỪ VI-RUS CỦA MÁY VI-TÍNH

odvirováníNHẬN BIẾT MÁY VI-TÍNH BỊ NHIỄM VI-RUS NHƯ THẾ NÀO?

Nếu không có nguyên nhân gì mà máy vi-tính bắt đầu chập chờn, chậm lại, đèn hiệu kiểm tra hiệu xuất của ổ cứng sáng liên tục, ẩn hiện hoặc bị mất những ký hiệu, mã tự trên màn hình của các Quý vị, tất cả những điều này có thể là những dấu hiệu là máy vi-tính đã bị nhiễm vi-rus.

Trong quá khứ máy vi-tính đã báo hiệu việc bị vi-rus phá hủy, các vi-rus đã hủy họai các chương trình như Windows hoặc cả ổ điã cứng hardware của máy vi-tính. Các vi-rus của máy vi-tính trong thời điểm hiện nay là thâm độc và nguy hiểm hơn rất nhiều. Các loại vi-rus hiện nay có thể chia làm hai dạng sau:

1) Máy vi-tính của các Quý vị bị lợi dụng cho những công việc bất hợp pháp như gửi thư rác và tấn công các máy vi-tính khác.

2) Máy vi-tính của các Quý vị bị theo dõi, các Quý vị bị đánh cắp các dữ liệu, các tham số liên quan đến nhà băng, các trang mạng internet như PayPal, mailu, mạng xã hội như facebook, Twitter, lidé và mạng khác nữa. Từ kết quả theo rõi hoạt động của quý vị trên máy tính sau đó họ gửi cho quý vị thư rác, giả mạo trang web chính thức tiếp theo.

Một thực tế phổ biến là một khi tải máy tính của bạn bị dính virus, nó tải về sâu bọ máy tính theo mục tiêu và virus nằm trong máy tính từ cả hai loại.

Có những loại vi-rus có thể diệt trừ và máy vi-tính vẫn tiếp tục được sử dụng mà không cần phải cài đặt lại
reinstalaci Windows, hệ điều hành, nhưng tất cả lệ thuộc vào số lượng và mức thô bạo của vi-rus.

 

DỊCH VỤ DIỆT TRỪ VI-RUS CỦA MÁY VI-TÍNH BAO GỒM

– chuẩn đoán
– thương thảo
– loại bỏ vi-rus
– phần dự phòng các tham số (không nằm trong giá dịch vụ)
– Cài đặt lại hệ điều hành Windows *

* Trong trường hợp, là có thể sẽ không diệt trừ được vi-rus của máy vi-tính và hệ điều hành Windows bị phá
  huỷ thì cần phải tiến hành cài đặt lại hệ điều

newspaper templates - theme rewards