KHÔI PHỤC LẠI CÁC THÔNG SỐ ĐÃ BỊ XÓA

Việc mất mát các thông số cá nhân ví dụ như ảnh của kỳ nghỉ hè, ảnh cưới, các tài liệu quan trọng trong công việc và phần dự phòng đang làm dở của các đề án là kinh nghiệm rất không hay. Nếu như các Quý vị đã bị xảy ra rồi, thì xin các Quý vị hãy đừng thất vọng, tất cả có thể bảo vệ được. Nếu như các thông số bị xóa chỉ là vì sơ suất thì tôi có khả năng bảo vệ=khôi phục lại 100% các thông số, dữ liệu. Chúng tôi cũng có những kết quả rất cao trong việc khôi phục lại các thông số cả từ những ổ đĩa cứng hư hại, ổ đĩa cứng di động bên ngoài và thẻ nhớ, hoặc ổ đĩa flashdisků.
Việc chuẩn đoán chúng tôi sẽ tiến hành miễn phí.

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– chuẩn đoán

– thương thảo

– khôi phục lại các thông số đã bị xóa.

 

Chúng tôi bảo vệ các dữ liệu từ các phương tiện sau:

– Các ổ cứng từ máy vi-tính PC hay máy vi-tính xách tay, SSD, ổ đĩa cứng di
  động bên ngoài và thẻ nhớ của tất cả các chủng loại.

newspaper templates - theme rewards