cập nhật GPS navigace

navigaceMáy định vị hiện nay bất kể là cho ôtô, cho người du lịch GPS hay cho người đi xe đạp GPS, thì tất cả cơ bản đều là vi-tính mà thôi, là những thứ cần phải cập nhật thường xuyên kể cả khi các Quý vị đã mua bản đồ cập nhật đến hết đời. Kể cả những máy định vị mới mua cũng thường xuyên cần phải cập nhật, việc mua bán vẫn chưa kết thúc. Hệ điều hành-software và hệ trợ giúp-firmware mới sẽ mang đến việc sửa chữa ra sao, cũng như việc làm tối ưu và các chức năng mới. Trong khi cập nhật các bản đồ thì việc cập nhật hệ điều hành-software và hệ trợ giúp-firmware là tiến trình không tách rời.

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– cài đặt hệ điều hành-software mới nhất

– cài đặt hệ trợ giúp-firmware mới nhất dùng cho từng phần tử một.

– cài đặt tiếp những POI bodů (chỉ dùng cho máy định vị Garmin)

– cài đặt hệ GPS fix (chỉ dùng cho máy định vị TomTom)

– cài đặt các giọng nói khác.

– Cài đặt các ký hiệu tượng trưng cho vị trí của các Quý vị (ví dụ là ôtô)

newspaper templates - theme rewards